قیمت اصلی 250.000تومان بود.قیمت فعلی 199.000تومان است.
قیمت اصلی 480.000تومان بود.قیمت فعلی 399.000تومان است.