معرفی و آموزش شامل نحوه استفاده ، عوارض و… محصولات زناشویی و جنسی شامل انواع کاندوم ،ژل و اسپری و….